Foreningens faglig/politiske plattform. Tømrer og Byggfagforeningen er:

 • partipolitisk uavhengig men samfunnspolitisk aktiv
 • for internasjonal solidaritet på de fattiges premisser
 • mot useriøse bedrifter og sosial dumping
 • mot nasjonal sjåvinisme – for internasjonalt grunnplanssamarbeid
 • for å øke medlemmenes faglige- og samfunnsmessige kunnskap
 • for å ta medansvar for fagutviklingen innenfor våre fagområder
 • for alles rett til bolig
 • for en utvikling av produkter, prosesser og verktøy, som kan
  gjøre bygninger bedre og billigere, samt sikre et forsvarlig
  indre- og ytre miljø
 • for fagstolthet, – mot snever ”fagsjåvinisme”
 • for et åpent og inkluderende samfunn, – mot diktatur, undertrykking, rasisme og intoleranse
 • for reelt og aktivt demokrati
 • for aktiv kamp mot arbeidsledighet
 • mot kortsiktig spekulasjon
 • for å øke de fagorganisertes juridiske rettigheter
 • for å øke den samfunnspolitiske innflytelsen for fagorganiserte fagarbeidere