Historikk

Tømrer og Byggfagforeningen kan føre sin historie direkte tilbake til 1885. Dette var tiden med den store byutbyggingen i Norge, og vår forening er et direkte resultat av at interessene til ”mestre” og svenner ble umulig å ivareta innenfor samme organisasjon. Deling ble uunngåelig etter som den industrielle boligbyggingen skjøt fart, og ansettelsesforholdene ble mer formalisert. Fra denne tiden har foreningen vært gjenstand for ulike sammenslåinger; Innredningssnekkere, snekkere, blikkenslagere, taktekkere, glassmestersvenner m.m. er kommet til. Vi har også vært tilsluttet ulike forbund; Norsk Bygningsarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, – og f.o.m. forbundsammenslåingen i 1988, er foreningen tilsluttet Fellesforbundet. Fellesforbundet er medlem av LO.