• et aktivt foreningsmiljø for de som ønsker å delta selv
 • organisering og skolering for å bedre lønns- og arbeidsvilkår
 • samvær med kolleger og utveksling av erfaringer
 • hjelp til selvhjelp
 • råd og veiledning i faglige og juridiske saker
 • kunnskap om akkord og andre lønnssystemer –
 • tiltak for å øke lønninger og fremme fornuftig produktivitet
 • gratis kurs
 • faglig oppdatering gjennom skolering og erfaringsutveksling
 • forsikringer
 • stipender og fritidstilbud gjennom ‘Stiftelsen Byggfag
 • oppmåling av akkorder via Målekontoret Byggfag